Menü Kulturservice Görlitz

Firma

Firma Kultur.Service Görlitz sp. z o.o. (pełna nazwa w oryginale: Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH) jest spółką-córką miasta Görlitz. W obecnej formie prawnej – sp. z o.o. – istnieje od 1 lipca 2009. Jej podstawowym zadaniem jest koncepcja i realizacja imprez i projektów kulturalnych w przestrzeni publicznej, cyklicznych i jednorazowych. Ponadto rozwijamy i jednocześnie wcielamy w życie koncepcję wspólnego rozwoju Europa-Miasta Görlitz-Zgorzelec w dziedzinie kultury. Jesteśmy otwarci na propozycje współpracy przy projektach innych jednostek kultury, zgodnych z naszymi założeniami programowymi i standardami działalności.